Landbruks- og matdepartementet

Dale legger frem melding om skog- og trenæringen

258 views
14. oktober 2016

Dale legger frem melding om skog- og
trenæringen

 

Sted: Hunton Fiber As, Niels
Ødegaards gate 8, 2815 Gjøvik

Tidspunkt: fredag 14. oktober kl. 11.00